วีไอพี3

ห้อง V3 คาราโอเกะ สาขาอารีย์สำหรับไม่เกิน 40 ท่าน

🎉โปรโมชั่นพิเศษ! 5 ชั่วโมง เพียง 4,500 บาท 🎤

อัตราค่าบริการค่าเช่าห้อง 1,300 บาท / 1 ชั่วโมง
มีค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองห้อง 3,000 บาท

  • กรณีใช้งานเกินเวลาที่กำหนด คิดค่าบริการเพิ่ม ชั่วโมงละ 1,300 บาท
  • ในส่วนของค่ามัดจำ ลูกค้าสามารถนำมาหักเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มได้
  • ราคาค่าเช่าห้องข้างต้นยังไม่รวม VAT 7% และ Service Charge 10%