วีไอพี1

ห้อง V1 สำหรับไม่เกิน 10 ท่าน

ทานอาหารและเครื่องดื่มขั้นต่ำ 7,000 บาท โดยมีค่ามัดจำห้อง 4,000 บาท

  • สามารถใช้ห้องได้ 4ชั่วโมง
  • กรณีใช้งานเกินเวลาที่กำหนด คิดค่าบริการเพิ่ม ชั่วโมงละ 500 บาท
  • ในส่วนของค่ามัดจำ ลูกค้าสามารถนำมาหักเป็นค่าอาหาร-เครื่องดื่มได้
  • หากค่าอาหาร เครื่องดื่มไม่ถึงยอดขั้นต่ำที่ทางร้านกำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มเติม
  • ราคาอาหารและเครื่องดื่มขั้นต่ำยังไม่รวม VAT 7% และ Service Charge 10%