330 PHAHONYOTHIN RD., SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400

VIEW MAP

064 229 2263
kinlenneateryandplay@gmail.com

SUN. – THU. 11AM – 10PM
FRI. – SAT. 11AM – 11PM